Wie zijn wij?
De reden van bestaan is onze bijdrage aan de groei en ontwikkeling van mensen, van onze cursisten, onze docent-trainers, onze werknemers en van onszelf. Ieder mens heeft behoefte aan groei. Zowel op persoonlijk als zakelijk gebied. Op deze behoefte spelen we in door het organiseren van topkwaliteit opleidingen en trainingen.

Wij geloven daarbij in de volgende kernwaarden:

Ons kernteam bestaat uit zelfstandig opererende en ondernemende adviseurs/ trainers met een bedrijfskundige en/of gedragskundige achtergrond. Passie, betrokkenheid, kennis en deskundigheid in sectoren is uitgangspunt bij de selectie van de adviseur in een opdracht.

Klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, betrokkenheid en respect, zien wij als onze competenties en deze worden geborgd door zowel evaluaties met klanten als met collega’s. Volgens vele van onze klanten zijn wij deskundig, betrokken, flexibel, pragmatisch en plezierig om mee samen te werken.

Wij hechten er sterk aan samen te werken met branche-organisaties, kennisinstituten en collega's in de markt. Met deze partners werken we onder andere aan kennis- en productontwikkeling en de implementatie ervan in de praktijk.

Ten slotte willen wij benadrukken dat het succes van uw organisatie wordt bepaald door de groei van uw mensen. Investeren in ontwikkeling loont bovendien altijd. Wij begeleiden u en uw organisatie graag in dit ontwikkelingsproces, om zo een mooie toekomst te garanderen.

Marcel Krabbendam & Wendy van Beek