Teamlearning
In teams dienen strategische doelstellingen over dienstverlening, beleidsvoornemens, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling omgezet te worden in concrete resultaten. Om de doelstellingen te behalen is effectieve samenwerking en afstemming binnen teams een voorwaarde. Teams kunnen aanzienlijk beter presteren als er gerichte aandacht is voor hun inrichting en ontwikkeling.

Onze diensten

Wij helpen teams beter te functioneren. Of het nu gaat om managementteams of operationele teams. We geven inzicht in de wijze waarop binnen teams wordt samengewerkt. Daarbij maken we de wijze waarop binnen teams wordt gecommuniceerd, en hoe met elkaar wordt omgegaan, inzichtelijk. We kijken ook naar de werkverdeling tussen de verschillende disciplines en de taken en verantwoordelijkheden van individuele teamleden. En de mate waarin deze op elkaar zijn afgestemd. Bij het vergoten van de effectiviteit van teams vormen de expertise en competenties van teamleden een belangrijk uitgangspunt, maar wij kijken met speciale interesse ook naar de intrinsieke drijfveren van mensen.

Werkwijze

Bij het ontwikkelen van teams brengen we een bewustwordingsproces op gang. We stellen kritische vragen en stimuleren de interactie tussen teamleden. Daarmee maken we de wijze waarop wordt samengewerkt binnen teams inzichtelijk. Op basis van heldere en meetbare doelen en een concreet stappenplan werken we aan het vergroten van de effectiviteit van teams. Daarbij richten we ons op het volledige team, maar ook op individuele teamleden.

In onze training ontdekt u hoe u op een resultaatgerichte, concrete manier ervoor kunt zorgen dat uw team zich ontwikkelt naar een effectief zelfsturend team. Na het volgen van de training zijn de doelen en acties die uw team benoemt concreet en uitvoerbaar.