Home

Resultaatgericht trainen

Improvement training en advies (IT&A) werkt aan performance verbetering door een gedragsverandering.

Wij helpen mensen, teams en organisaties hun resultaten te verbeteren. Alleen wanneer mensen hun gedrag veranderen, verander je de cultuur van een organisatie. Wij geloven dat alleen intrinsieke gedrevenheid leidt tot een sterke cultuur. En die sterke cultuur zorgt voor effectieve groei van de individuele mens als van de gehele organisatie.

Onze trainingen bestaat uit theorie in combinatie met praktijk. De theorie plaatst de praktijkopdrachten in een breder kader en perspectief. Dat versterkt het leerproces. De cursist neemt een actieve rol in het veranderingsproces. En als team zie je dat in een heel korte tijd het team tot een gedeelde visie komt, waarbij iedereen hetzelfde beeld heeft en een gezamenlijke richting geeft aan de weg naar het doel.

Ownership speelt in het organisch organiseren een grote rol. Op natuurlijke wijze worden beslissingen genomen, zonder dat daar een heel duidelijke hierarchie aan te pas komt of dat er een rationele, beargumenteerde discussie aan voorafgaat.

Zoals Bill Gates het verwoordde: "As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others."