HR performance management
Mensen maken het verschil, ieder met zijn eigen unieke talent en passie. HR is hier van toegevoegde waarde als zij zich tussen de mensen binnen de organisatie beweegt en in alle opzichten antwoorden kan geven of zoeken die voor medewerkers van belang zijn.

Wat is HR Performance Management?

Performance Management is het geheel aan systemen dat het gedrag van de medewerkers stuurt, gericht op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. Performance Management is daarmee het managementinstrument bij uitstek en behalve een systeem ook een vaardigheid van management en medewerkers. In de meest concrete vorm komt het tot uiting in een performance managementcyclus van planningsgesprekken, voortgangsgesprekken, coaching & training en afsluitend met beoordelings- of reviewgesprekken.

Beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken met een medewerker scheppen duidelijkheid. Duidelijkheid wat medewerker en leidinggevende van elkaar kunnen verwachten ten aanzien van het gewenste gedrag qua werkhouding en de te realiseren targets en doelen. Dit verhoogt de effectiviteit van de medewerker en de organisatie. Bovendien fungeert het systeem als basis voor prestatiegericht belonen en is het een instrument dat zowel de ontwikkelingsbehoeften van de medewerkers, als hun mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling aangeeft.

Proces

De invoering van Performance Management vereist een gedegen discussie vooraf over gewenste en ongewenste resultaten en gedrag en vraagt commitment van het management. Het is essentieel dat de centrale waarden van de organisatie weerspiegelt worden in de performance managementcyclus.

Ook de analyse in welke mate medewerkers zelf invloed hebben op hun resultaten, is van groot belang om draagvlak te kunnen creƫren: welk gedrag wil je zien en welk gedrag wordt beloond? Verder is het essentieel dat er een goed beheersysteem is en dat managers en medewerkers het niet als een jaarlijkse terugkerende verplichting gaan ervaren.

Uiteindelijk dient Performance Management erop gericht te zijn de medewerker te sturen en te begeleiden in het realiseren van zijn/haar doelen. Resultaten gaan dus hand in hand met ontwikkeling.

Kwaliteit, persoonlijke aandacht en resultaat staan centraal in onze aanpak!