Cultuurverandering
De vele veranderingen binnen organisaties vragen vaak ook een verandering van de cultuur binnen de organisatie. Decentralisaties, klantgericht werken en samenwerking zijn stuk voor stuk operaties waarbij cultuuraspecten een belangrijke rol spelen. En cultuurverandering in organisaties is niet eenvoudig. Ingesleten gedragspatronen laten zich niet zo makkelijk veranderen.

Onze diensten

We helpen de cultuur binnen uw organisatie te veranderen. We maken de huidige en gewenste cultuur inzichtelijk. We bedenken inventieve methoden en creatieve interventies die helpen gedragspatronen te veranderen. Daarbij zoeken we naar mogelijkheden waarmee u zelf gedragsverandering kan beïnvloeden, sturen en stimuleren, en medewerkers daarbij kunt begeleiden. Tenslotte begint cultuurverandering van bovenaf. Cultuur moet je voorléven en niet voorlézen.

Werkwijze

Het veranderen van de cultuur binnen organisaties is altijd maatwerk. Door goed te luisteren maken we het huidige en de het gewenst gedrag zichtbaar en concreet. Vervolgens stellen we op maat een stappenplan op, waarmee de gewenste cultuur ingebed wordt in uw organisatie. Met heldere een meetbare doelen. Daarbij stellen we ons op als klankbord, inspirator, adviseur en procesbegeleider.

Onderstaande vragen zijn een leidraad door de hele training: