Anti agressietraining
Het komt helaas steeds vaker voor, agressie in bedrijven. Zeker op afdelingen met direct klantcontact.

Daarom heeft de overheid de anti-agressie scan verplicht gesteld. Met deze scan brengt u de risico's binnen het bedrijf in kaart. Ook zet het aan tot het informeren van de medewerkers over hoe zij agressie kunnen voorkomen. Mocht er toch iets voorvallen dan is er een procedure waardoor iedereen op de juiste manier handelt.

Werkwijze

Leer ‘explosieve’ situaties herkennen en tijdig in te grijpen. Deze anti-agressie training wordt onderdeel van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (verplicht door ARBO). Na deze cursus kunt u op de juiste manier de verplichte anti-agressie scan invullen volgens de normen van de overheid.

Inhoud, tijdens de cursus geven we antwoord op de volgende beleidsvragen: